Annonser

Mer inspiration

Veckobrev

Föredrag

Produkter

Mötesplatsen

Sök i bloggen

måndag 9 november 2009

Vad lär vi oss i skolan, egentligen?

Idag har jag en fundering kring:
Vilka kvaliteter som du uppskattar mest på en anställd eller chef? 

Jag har ställt frågan till olika grupper vid ett flertal tillfällen, bland svaren jag får återfinns:

lojal, glad, hjälpsam, ärlig, framåt, positiv, driven, vänlig, tillmötesgående, samarbetsvillig, öppen, rak, tydlig, uppmuntrande, optimistisk, kunnig,


Fullborda själv listan med fler kvaliteter. Ta gärna hjälp av kollegor runt fikabordet.  

Vilka är färdigheter och vilka handlar om attityd?
Just så är det troligen. De flesta kvaliteter vi önskar handlar sannolikt om inställning och attityd, inte om färdigheter. Kunskap och färdigheter kan vi lära och träna, men hur är det med attityd? Det mest glädjande är attityd också är en färdighet som därmed också går att träna...


Funderingen som kvarstår då blir: 
Vad lär vi oss mest av i skolan? 

Inga kommentarer:

Related Posts with Thumbnails