Annonser

Mer inspiration

Veckobrev

Föredrag

Produkter

Mötesplatsen

Sök i bloggen

torsdag 31 oktober 2013

Leda i förändring: TIPS nr 1; Konstant förändring

Här kommer första tipset i serien om "Leda i förändring".


TIPS NR 1. Konstant förändring
Förändring är för de flesta något som innebär att man måste ut på okänt vatten och det kan vara jobbigt i början. Därför måste man stötta varandra. Det går inte att köra huvudet i sanden och hoppas att förändringen inte drabbar dig och att allt snart blir som vanligt igen. Ändå är målet att få till förändring. Men inte för förändringens skull utan för att nå ett önskat resultat. 

Förändring är att bryta invanda beteenden och rutiner. Att gå utanför sin komfortabla zon. Att anta utmaningar och variation. Bevara det som är bra och vara nyfiken på att prova nya saker. Att bryta mönster, byta miljö och perspektiv skapar förutsättningar för nya tankar och insikter. Kanske behövs ny kunskap, ändrad attityd eller förändring i vad du tror på.


Oavsett vad du gör eller inte gör, så kommer omgivningen att förändras. Hela livet är ett ständigt renoveringsprojekt, där finjusteringar hela tiden kan och behöver göras.

·       Förändring är för att vi ser potential i våra brister, inte för att vi brister.
·       Förändring är ett tillstånd vi befinner oss i HELA LIVET, inte ett projekt.
·       Förändring är att ibland få kritik, inte att stå oemotsagd.
·       Förändring sker genom ifrågasättande och dialog, inte genom tystnad.
·       Förändring är att koppla till historien, inte att glömma historien.


Fundera på:
Hur ser din verksamhet på förändring?
Hur har förändringsarbete mottagits tidigare?
Vilka lärdomar finns från tidigare förändringsprocesser?
Vilka hinder finns: Är det bristande vilja och motivation? (varför?)
Är det rädsla för det okända? (komfort) Är det brist på kunskap? (fakta/vad)Lycka till!
Kenth Åkerman
kenth@relationsbyggarna.se

onsdag 30 oktober 2013

NU startar serien 10 TIPS om att LEDA och COACHA i förändring - HÄNG MED!

Hösten är en tid för förändring, en förändringens tid. Men visst är det så att förändring inte bara är en process med ett slut, utan finns där hela tiden? Dina smaklökar förändras och byts ut på 2 veckor, alla celler i din kropp är utbytta inom loppet av två år, om 5 år är du en annan person än du är idag, antingen du vill eller inte.
Att streta emot och hindra förändring blir tungt. Och ibland är bara tanken på stundande förändring jobbigt nog. Är det då inte bättre att lära dig att hantera och styra förändringen. Likt japanska kampsportare använda energin i förändringen och få den att gå din väg istället för att jobba emot den.
Under kommande 11 dagar kommer du att varje dag få ta del av ett nytt tips kring att LEDA och COACHA i förändring. Det riktar sig till dig som ledare, chef och coach, men är lika användbart för dig som vill förstå och förändra i din egen vardag, på jobbet eller hemma.

För att verkligen få dig laddad och "hålla ångan uppe" kommer du få ett bonustips, alltså vänta dig 11 dagar med tankar kring förändring som kan ändra delar av ditt liv. 

Välkommen att följa mina 10 tips. Mina första tankar kring förändring kommer redan nu och blir en inledning till de kommande tipsen. 

Kenth Åkerman
Ledarskapsexpert, inspiratör och mental coach
kenth@relationsbyggarna.sekenth@relationsbyggarna.se

LEDA I FÖRÄNDRING
Förändring får inte bli ett självändamål. Nya chefer har ibland mani på att göra organisationsförändringar för att visa att det sitter någon ny vid rodret. Vilket inte sällan resulterar i frustration och frågan: varför? Och efter förändringen sitter ”samma apor fast i nya lianer”. Jag har som anställd själv varit med om tre organisationsförändringar under ett drygt år! Och inte blev det någon förbättring, utan snarare förvirring, tappade sugar och lägre tempo. Fler småpåvar, fler självutnämnda chefer och mer struktur och regler. Förändring får aldrig bli ett mål i sig. Saker som fungerar bra ska bevaras. Människor är gärna med på förändring om och när man vet varför. Ju klarare mål, desto högre motivation. 
Skulle det vara intressant för dig att få verktyg för att komma förbi hindren? Undvika fallgropar på vägen? Erhålla tips som gör förändringen enklare och nå mer framgång?Vad är förändring?
Förändring kan handla om förändrat arbetssätt, förändrade roller, förändrade förutsättningar, förändrade… ja, förändring är helt enkelt ett normaltillstånd.
Förvandling, utveckling, omställning, rubbning och omväxling. Det är bara några synonymer till det allmänt hållna ”förändring”. Förändring som sker antingen vi vill eller inte. Förändring utvecklar eller avvecklar, men likt en rulltrappa i rörelse står den aldrig still. Och stannar du i trappan kommer du med stor sannolikt några steg efter. Förändring går inte att stoppa, utan möjligen att styra.
Den brittiske biologen, zoologen och forskaren Charles Darwin (1809-1882) konstaterade att: ”Det är inte de starkaste, snabbaste eller smartaste som överlever. Det är de som är mest benägna att förändra sig.”
Ledarens roll blir att själv stå för förändring och förnyelse, som förebild själv vara förändringsbenägen för att kunna leda i förändring som leder till förändring är idag en kompetens varje ledare behöver besitta. En framsynt ledare skapar trygghet i laget, samtidigt som han eller hon visar på riktningen och inspirerar verksamheten att nå visionen. Förmågan att engagera, visionera och slutligen genomföra förändringen blir de tre kärnkompetenser som sätts på prov.
Visionera; vart är vi på väg? Nuläge och önskeläge.
Syfte: Skapa målklarhet.
Engagera; varför ska vi göra? Mening och motivation.
Syfte: Skapa energi.
Genomföra; hur göra? Lätt att göra rätt. Återkoppling.
Syfte: Skapa vinnande vanor.

Utan förändring står du stilla och kommer aldrig nå ditt mål!

Lycka till!
Kenth Åkerman
Ledarskapsexpert, inspiratör och mental coach
kenth@relationsbyggarna.se

tisdag 15 oktober 2013

Bara en tanke...

Sluta och tänk!

Hhm...!

Vad säger han nu. För tänk om det var så att tanken bara tog dig vidare i tanken. Tänk om du slutar och tänka och släpper hellre in känslan. Magkänslan, intuitionen, hjärtat. Både mage och hjärta, vad säger dem. Sluta och tänk.

Det är när möjlighet möter turen. Det är när två idéer har sex. Det är då som innovationer och nya unika tankar tänks. För att tänka nya tankar kanske vi inte ska tänka som många tankar i tanken...onsdag 2 oktober 2013

Men jag orkar inte!

”Men jag orkar inte!”  är en kommentar jag möts av emellanåt. Det är så mycket som ska hinnas med, så mycket som ska göras, så mycket som ska vara på ett bestämt sätt. Alla har vi levnadsregler och villkor i vårt liv som måste vara uppfyllda för att vi ska känna oss nöjda. Saker som måste vara gjorda för att vi ska kunna slappna av.  Mål som är uppnådda, saker på ”att göra”-listan som är avbockade  och inte minst andras behov som inte alltid finns som vi försöker uppfylla.

”Men jag orkar inte med…” Frågan borde kanske istället vara: Vad är det du inte orkar?
 När du gör vissa saker verkar du orka hur länge som helst, eller hur? 

Huvudfrågan som jag vill ge dig lite tankar kring är; Vad ger dig energi? Hur får du mera lust? Hur orkar du mer? Hur skulle det vara att redan efter du läst dessa rader ha fått lite nya idéer för hur du kan öka orken, lusten och energin?

"Det är inte vad du gör som tröttar ut dig. Det är istället vad du inte gör som gör att du tappar sugen."

Allt som ligger oavslutat och väntar på att bli gjort.  Alla saker på listan som du skjuter upp. Alla saker som snurrar i dina tankar och som du kanske t o m ältar några varv extra i din hjärna. För säkerhetsskull då glömmer du inte av dom! Men när du har ork och energi vad har du gjort då? Vad ger dig energi?

Listan över vad som ger energi är högst individuell. Vad ger dig energi? Sluta läsa NU och skriva ned minst fem saker som gör att du ökar motivationen.
Related Posts with Thumbnails