Annonser

Mer inspiration

Veckobrev

Föredrag

Produkter

Mötesplatsen

Sök i bloggen

onsdag 30 september 2009

Du är ditt budskap

Mahatma Gandhi (1888-1948) sa på sin tid:
"I am the message"
- Jag är budskapet.

Om du är budskapet, vilket eller vilka budskap är du då, nu?

Personlig utstrålning och karisma är viktiga delar för din framgång livet. Ju mer positivt andra ser på dig, desto enklare blir det för dig att få det du vill ha.

Ser vi till lycka och glädje blir det ännu viktigare. Och tillsammans med goda relationer står det sammantaget för säkert 80-85% av den upplevda lyckan, om den går att mäta i procenttal.

Du är en sändare hela tiden, precis som en radiostation. Vilka program sänder du?
Eller om du hellre vill se dig som en magnet. Vilka kontakter, relationer mm drar du till dig?

Dina tankar intensifieras av dina känslor precis som radiovågorna av elektriska impulser. Det du sänder tas emot av den som är inställd på samma våglängd som dig. På så sätt attraherar du människor, idéer, resurser, kontakter och annat som ligger i linje med de tankar som din hjärna domineras av.


Du ÄR vad du TÄNKER!

Det är tanken som laddar tanken. Tänk på vad du tänker.


"Jag är övertygad om att de flesta människor är ungefär så lyckliga som de bestämmer sig för att vara."
Abraham Lincoln

"Remember, happiness doesn´t depend on who you are or what you have; it depends solely on what you think."
Dale Carnegie


Fler citat?

tisdag 29 september 2009

Kreativitetsövning: problem blir möjlighet

Jag kallar mig perspektivskapare, skapare av perspektiv. Det finns alltid minst ett sätt till att se på allting. Boken har en framsidan och en baksida, handen likaså. En nöt kan betyda andningsproblem för någon och en njutning för en annan. Att arbeta är glädje när du gör det du gillar, för andra är det ett nödvändigt ont.

Perspektiv behöver inte betyda svart eller vitt, yin eller yang, natt eller dag. Perspektiv handlar om att se detaljer, se helhet eller helt enkelt associera. Allt för att skapa fler alternativ och därmed också möjligheter.


Har du tänkt på att ett problem för dig kan vara en möjlighet för någon annan?
- Vi har inte råd med en andra bil i familjen. (Jag hade varit glad om jag haft en bil.)
- Gräset bara växer och växer. Måste klippas igen. (Hade jag haft eget hus istället för lägenhet hade jag mått bättre.)

Ditt problem någon annans möjlighet. Det handlar om att se perspektiven. Även när du sitter mitt i "skiten".


Enkel övning för att komma loss och skapa ett friare tänkande:
Du kan använda följande övning när du sitter fast i ett problem eller bara vill få igång en grupp till ett friare tänkande. Kör övningen minst 10-15 minuter. Många skratt garanteras. Allas våra hjärnor arbetar på olika sätt när det gäller att se på saker och ting. Några går gärna ned i detaljer, andra är snabba att dra slutsatser utifrån ett helhetsperspektiv, samt åter andra hittar hela tiden nya sätt att se det på.

Hel, del och associera.
Börja med ett ord (en sak eller ett problem) gå sedan laget runt och be var och en att antingen

1. fördjupa och gå ned i detaljer, nämna något mindre ("del")
2. lyfta blicken och se helheten, nämna något större ("hel")
3. eller att helt enkelt fritt associera, ta första bästa som man tänker på och utan begränsningar säga det ("associera")

En övning som kan göras med 3-5 personer. Och som ska göras snabbt, det är det spontana, först tänkta som är det mest intressanta. En person startar med ett ord och bestämmer sedan om nästa person ska 1. fördjupa ("del") eller 2. se helhet ("hel") eller 3. "associera". Riktning kan bestämmas genom att peka med fingret upp för "hel", ned för "del" och åt sidan för "associera". Nästa person följer sedan detta, säger sitt ord och skickar vidare

Exempel:
Person 1 säger "apelsin" och pekar ned ("del"). Nästa ska då nämna detalj av apelsin och säger "klyfta", samt pekar åt sidan ("associera"). Nästa kanske då säger "smart" och pekar upp ("hel"). Nästa säger då "Einstein" och pekar ned ("del"). Vad säger nästa person då? Och så här håller det på och var det slutar vet ingen ...

Efter ett tag märker du säkert ett mönster i ditt eget tänkande; kanske har du lättare för del, hel eller att associera. Utmana då gärna dig själv och andra genom att träna på det du har mindre lätt för. Själv är jag mästare på att associera och se helheter, men behöver träna på detaljer. Vad blir din träning?

Randy Pausch sista föredrag: "Achieving Your Childhood Dreams"

Ta dig tid och lyssna på Randys föredrag. Både tänkvärt och gripande. Och ta vara på din tid. Att uppleva detta är ett sätt.

måndag 28 september 2009

Du är ett konstverk för världen


Du går på museet och beundrar alla konstverk av olika målare. En del gillar du, en del är i ditt tycke helt fantastiska och andra är inte värda något i dina ögon. Vad är skillnaden?

Konstverk ska attrahera. Konstverk ska förmedla ett budskap, en känsla eller väcka en tanke. Konstverk kan vara väldigt abstrakt, men samtidigt konkret. Eller som ordspråket säger: Skönheten sitter i betraktarens ögon.

Alla människor du möter är som ett konstverk.
Vad möter du?

"Dåliga konstnärer betraktar alltid varandras verk." Oscar Wilde

Alla människor du möter är exempel.
Några är avskräckande andra är inspirerande.
Vad är du själv?

fredag 25 september 2009

Välj din attityd ... 90 sekunder åt gången.

Har du funderat på:
Vilken radiokanal du rattar in på morgonen? Vilken buss du åker till jobbet?


"Jag lyssnar varken på radio eller åker buss", kanske du svarar. Jag tänker då inte på den fysiska radion eller bussen utan den mentala. Vilken inställning rattar du in på morgonen? Vad föder du dina tankar och känslor med? Vilken "mental buss" tar du till jobbet?

Ingen kan läsa dina tankar eller förstå dina känslor helt och fullt, kanske inte ens du själv alla gånger, eller hur? Dock läcker du som ett såll genom ditt beteende, din kommunikation (ord, röst och kroppspråk), samt inte minst genom den energi du sänder och den karisma du utstrålar.

Ditt tillstånd smittar. Din inställning tolkas genom dina handlingar. Ditt yttre är en spegelbild av ditt inre.

Vilken kanal rattar du in? Vilken skulle du vilja "lyssna till"?
Vilka tillstånd skulle hjälpa dig att vara "laddad" hela dagen?

Du behöver inte vänta fyra år tills nästa allmänna val, du kan göra ditt val varje dag. I varje nu.

Det kan vara intressant att veta att du bara kan hålla ett tillstånd i max cirka 90 sekunder (1 och en halv minut!) utan att fylla på med nytt bränsle. Alltså en signal, ett stimuli från insidan eller utsidan. Du kan bara vara arg, bedrövad, irriterad, ledsen, glad, euforisk, pigg ... i 90 sekunder sedan är det nästa tillstånd som tar över. Du matar själv ditt tillstånd genom handling, tankar eller genom att bara "ta in" det som händer på utsidan.

Anställ en dörrvakt som släpper in de besök som du vill ha :-)

Fundera på:
Det är fredag och snart helg.

  • Hur vill du vara nu? Vilket tillstånd? Vilken attityd? Vilken inställning?
  • Vilken attityd har tagit dig dit du nu är? Positiv eller negativ?

Du har inte bara rätt att välja - det är din skyldighet!

Varför inte beställa dina egna klisterdekaler med "Humörmarkörer"?


torsdag 24 september 2009

Skapa mer balans mellan arbete och fritid

Flexibla arbetstider, ett tydligt uppdrag och distansarbete skulle enligt Ledarnas Chefsbarometer 2009 skapa en bättre balans mellan arbete och fritid.

25% av de kvinnliga cheferna i undersökningen anger att det har dålig eller ganska dålig möjlighet till balans mellan arbete och fritid. Av de yngre är det hela 28% och det gäller då både män och kvinnor.

Vad vill man ha?

En av tre chefer (32%) önskar sig mer flexibla arbetstider. En av fyra ett tydligare uppdrag (24%). Och nästan lika många vill ha möjlighet till mer distansarbete (23%).

Att kunna delegera, friskvård på arbetstid och mandat och befogenheter att utföra uppdraget är de nästföljande faktorerna (21,20 resp 19% av de tillfrågade).

Bara 1 av 5 (19%) anger högre lön som en faktor som skulle skapa bättre balans.

Flexibilitet i arbetstider kan de flesta säkert göra lite mer åt beroende på vilken verksamheten man jobbar inom. Även distansarbete som rapportskrivande, mötesprotokoll, strategiska planer, rensa e-post, förbereda möten etc kan säkert göras mer av utanför kontoret. Varför inte läsa boken Härarbeta av Teo Härén?

Det som mest skrämmer mig och som jag också möts av när jag arbetar ute i olika verksamheter är frånvaron av ett tydligt uppdrag.

Om 1 av 4 chefer inte anser sig ha ett tydligt uppdrag är det inte konstigt att medarbetarna inte vet vad som förväntas av dem!


När vi talar om att motivationen brister ute i företag och offentliga verksamheter tror jag snarare på att det är målklarheten som man måste arbeta med.

Vilka är målen? Vad förväntas av avdelningen? Vad förväntas av mig som chef? Vad förväntas av mig som medarbetare?


Ställ dig själv frågan:

Vilka förändringar i din arbetssituation skulle skapa en bättre balans mellan arbete och fritid?
Vad kan du redan idag ha inflytande över?


"Jag skulle kunna uträtta STORA saker om jag inte var så upptagen med att göra små saker." Anonym chef

Fler citat?

onsdag 23 september 2009

Vad är tillit?

Vad är frihet sjunger Tomas di Leva. Speciellt raden "det finns dom som flyger fria i sin bur, det finns fria som är fångade som djur..." är en av mina favoriter.

Vad är tillit undrar jag. Palindromen tillit, blir samma ord fram- och baklänges...

Orboken säger:
tillit - förtroende

På engelska: trust med samma ursprung som ordet truth, vilket betyder sanning.
Men tillit är inte en objektiv sanning. Anta att en person säger till dig att ett visst arbetslag är långsamt eller att solen skiner. Frågan om tillit handlar då inte om arbetslaget eller om vädret, utan om du kan tro på personen som sa det. Om du inte själv kan se ut för att kolla vädret eller själv kan observera arbetslaget måste du bestämma dig på grundval om personen är trovärdig. Vi behöver tillit när vi inte själva kan se vad som händer. Du behöver alltså tillit när du inte själv kan se eller höra sanningen. Vem ska jag tro på, ytterligare en av di Levas populära sånger.


Är tillit...
- att känna sig själv
- att lita på sig själv
- att lyssna till andra
- att våga säga vad man tänker och göra vad man säger.

Vad är tillit för dig? Hur viktigt är det? Hur skapar du den?

Fundera på:

Vem har du förtroende för? Om du är ledare; vem skulle du med varm hand lämna över ledarskapet till?

"Att se ned på andra är att skenbart växa själv."

tisdag 22 september 2009

Tror på konjunkturen

Chefer tror att konjunkturen vänder 2010
Sveriges chefer tror på en vändning senast våren 2010. Enligt cheferna är det värsta över. 6 av 10 chefer säger att de nu gjort det som krävs för att hantera krisen. 14 procent planerar att nyanställa. Det visar en ny undersökning gjord av Novus Opinion på uppdrag av Sveriges chefsorganisation Ledarna.

"Att cheferna är optimistiska och nu blickar framåt trots ett tufft år är en viktig signal för alla", säger Annika Elias ordförande i Ledarna.

Jobba på dina idéer tillsammans med andra


När du får en ny idé möter du ofta på motstånd. Jobbar du in en organisation kan du få höra många historier om varför idéen inte är bra. Men det är just idéer som driver utvecklingen framåt. Att vara nyfiken och ställa sig frågan: Hur skulle jag kunna lösa detta? Vilket annat sätt skulle jag kunna göra detta på?

Istället för att se problemet intar du attityden: vad är möjligheten här. Enligt KIMP KML - kom inte med problem kom med lösningar. Och släpp gärna in andra i dina funderingar. Ett problem för dig kan vara en möjlighet för någon annan och vice versa.

Det finns ett naturligt motstånd mot nya idéer. Och de flesta idéer genomgår tre faser:
1. De förlöjligas. "Ha, skulle jorden vara rund"
2. De motarbetas. "Det kommer aldrig funka..."
3. De ses som det mest naturliga som hänt. "Vad var det jag sa..."

Det tog Christoffer Columbus 14 år att "sälja in" sin resa. Kopieringsprincipen (Xerox) fanns i 4 år innan man hittade finansiering. Graham Bells telefon refuserades med motiveringen: "Det finns inget behov av något sådant."

Hur ofta har vi inte genom historien mötts av detta:
"Det finns inget behov av något sådant."

datorn, miniräknaren, mobiltelefonen, internet... ja, i stort sett allt som sett dagens ljus har först förlöjligats innan det motarbetats för att småningom ses som det mest naturliga i världen.

Vilken idé har du som du aldrig kommer ge upp?

KIMP KML - eller är du en del av problemet?

"Det är med idéer som med barn. Man gillar bäst sina egna." Moa Martinsson

måndag 21 september 2009

Surfa på framgången

När det går bra ska du inte sluta. När allt fungerar, när du är inne i "flytet" går det mesta din väg. När du nått ditt ideala prestationstillstånd blir "allt" möjligt. Ett mentalt tillstånd utan barriärer eller hinder. En "vinnande" känsla. En framgång föder ny framgång.

Uneståhl och Sohlin visade i en undersökning från 1979 att positiv framgång ökar sannolikheten till att fortsätta göra bra prestationer. Man gick igenom alla de 152 matcher som spelats i fotbollsallsvenska under samma år (1979) och kom bl a fram till att det var 55 gånger större sannolikhet före ett nytt mål (av något av lagen) inom 5 minuter efter ett mål. Ett mål förändrar båda lagens tillstånd och ger reaktioner i målprogrammering vilket i sin tur påverkar prestationen.

Hur kan du använda denna vetskap i din vardag?
Är du säljare? Har du nått ditt mål och exempelvis bokat tre möten och tänkte gå hem för dagen. Stanna och ring några samtal till. Stor sannolikhet till ytterligare bokade möten.

Känner du att sakerna på "att göra" -listan bara försvinner och du kan vara nöjd? Fortsätt och surfa på vågen och gör några saker till. Varför inte ta en liten "surdeg" om de finns...

Arbetar du i montern på mässan och känner att du är oemotståndlig och attraherar många nya kontakter. Bryt inte för lunch när du är "på topp". Ta några kontakter till.

Skapa ditt ideala prestationstillstånd
Man brukar ju säga att man ska sluta när man är på topp, vilket i sig är en god tanke därför att du då laddar in framgången i ditt mentala medvetande. Vill du hjälpa dig själv ännu mer så "brassa på" ordentligt med känslorna för att verkligen "sätta tillståndet i kroppen" och skapa kraftfulla minnesspår. Men du kan också välja att surfa på framgångsvågen, du har 55 gånger större sannolikhet att uppnå samma resultat ytterligare en gång. Vad väntar du på?

Det är en ny vecka. Vad skulle hända om du startade veckan med att göra saker som får dig att komma in i ditt ideala prestationstillstånd. Vad skulle då bli möjligt?

  • Vad krävs av dig?
  • Vad behöver du göra?
  • På vilket sätt kan du ladda mentalt redan innan?

Hitta flytet - läs tidigare inlägg

fredag 18 september 2009

Ge ett leende!

"Vi ska alla stolt bära ditt leende vidare:
Ett leende kostar ingenting men medför så mycket. Det berikar den som mottar det, utan att utarma den som ger det. Det dröjer blott en stund, med dess minne förblir ibland evigt. Ingen är tillräckligt rik för att kunna reda sig det förutan. Ingen är för fattig för att inte förtjäna det.

Det skapar lycka i hemmet.
Det underlättar affärerna.
Det är ett sensibelt tecken på vänskap.


Ett leende erbjuder vila åt den som är utmattad. Uppmuntrar de allra mest nedslagna. Man kan inte köpa, låna eller stjäla det.

Och om du en dag möter en sådan människa, som inte mera vet hur man ler, var generös och ge ditt leende till åt henne, för ingen annan behöver det lika mycket som den som inte kan ge det åt andra."


"Kortaste vägen mellan två människor är ett leende!" Viktor Borge

(Ett varmt tack för de fina raderna! De är hämtade ur en dödsruna i Göteborgs Posten för Helena Brännvall, 3/10-72--3/9-09)

torsdag 17 september 2009

Skaffa dig ankare - för framgång!

Alla de framstående elitidrottarna har det. Artister och teaterfolk kan ha det. Skådespelare pratar om det. På "fackspråk" skulle vi kunna kalla det ankare. Ett ankare håller ett fartyg eller mindre båt på plats när du kommit fram dit du ska. För dig och mig kan det vara ett tecken (en knuten näve) en signal (klapp på låret), en rörelse (hoppa jämfota), en ordramsa ("nu tar vi dom!"), ett ord ("Yes!"), ett mantra ("Jag är en vinnare!" "Jag är stark!") eller något annat som du själv kan påverka. Du har genom inlärning kopplat ett specifikt tillstånd till denna signal eller ritual. När du utlöser signalen försätts din kropp i rätt tillstånd. Tillstånd för att prestera.

Säkert har du hört talas om Pavlovs hundar där, i korthet, hundarna avger saliv när de ringde i klockan. Signalen, klockan ringer gav momentant responsen, hundarna började salivera.

Ursprungligen forskade Ivan Pavlov på hur nervcellerna styr bukspottskörteln, hur salivbildning fungerade. Han ringde i klockan, hundarna fick mat och de började samtidigt i väntan på när maten togs fram att avge saliv. Efter ett tag märkte man att hundarna dreglade redan när klockan ringde, utan att de fick mat. Då jag själv har haft hundar länge vet jag att de kan dreglas rejält... Begreppet Pavloviansk inlärning eller klassisk betingning var myntat.

Hundar är vanedjur, vi är vanemänniskor. Beroende på vilken signal som du får kommer du agera på olika sätt. Mina hundar vet exempelvis att när jag kommer ut på morgonen är det dags för promenad. De blir ivriga (förändrar tillstånd) och samlas i närheten av grinden. När det är matdags räcker ett litet skrammel av de rostfria matskålarna för att de ska bli helt tokiga (förändra tillstånd) och börjar också dregla. Om jag håller skålarna i famnen utan att sätta ned går saliveringen inte att stoppa, det blir rännilar i båda mungiporna...

Det är detta som vi människor också medveten kan frammana genom att ankra rätt tillstånd till en signal, ett ankare. Du kan skilja på obetingad stimuli och obetingad respons som är våra rena reflexreaktioner och betingad stimli och betingad respons som är inlärd. Då du har använt dig av ankaret många gånger kommer det dock att fungera som "en reflex". Du som har småbarn reagerar säkert när du hör ett barnskrik (vilket du kanske inte gjorde innan). Vi alla reagerar när vi hör vårt namn även i en folksamling.

Skapa ditt eget ankare:

Du kan:
1. ankra tillståndet varje gång du är i det (associerad med situationen). Exempelvis; när du vunnit ett lopp, haft eller är mitt i ett lyckat föredrag.
2. blunda och se tillbaka på liknande situation (eller annan) där du hade det tillstånd du behöver (ex: lugn, säkerhet, glädje, målinriktning, "jävlar anamma")

Så här gör du:
a) bestäm vilket tillstånd (vilken/vilka resurser) du behöver
b) välj ett tillfälle då du verkligen var i tillstånden/hade resurserna (ex: glädje, säkerhet, lugn).
c) Se, hör och känn in tillståndet riktigt ordentligt genom att sätta mer färg på din inre bild, förstora bilden, skruva upp volymen och känn sedan verkligen in känslan. När känslan är på topp "utlöser" du för dig själv "din signal" (säger, gör eller ger det tecken som du vill ska associeras till tillståndet).

d) Upprepa flera gånger. Flera resurser/tillstånd till samma ankare?
Upprepa proceduren flera gånger.
e) Kolla av att ankaret fungerar genom att utlösa "signalen" och notera ditt tillstånd.

För bästa resultat:
- signalen ska vara enkel
- signalen ska alltid vara den samma
- signalen ska vara lätt att repetera
- känslan tydlig och "maxad" när du ankrar (utlös signalen strax före "max-känsla")

Själv har jag exempelvis ankrat signaler för:
- bestämd (knuten höger näve)
- glädje (ett "övernaturligt" leende, varför göra det svårare)
- lugn/harmoni/inre styrka (händerna knutna, båda armarna korsas framför bröstet)


Vilka ankare skulle du behöva för att nå ännu mer framgång i ditt liv?

onsdag 16 september 2009

Lev nu! Gör gravstensprovet.

Vad skulle du göra om detta var din sista dag i livet?
Vilka är det fem viktigaste sakerna du skulle ägna dig åt.


Fann följande runa i morgontidningen i helgen. När jag läste den fick det mig själv att stanna upp och fundera: Hur vill jag leva mitt liv, egentligen? Jag har själv svarat på frågan flera gånger tidigare men den tål att upprepas, gång på gång. Det liv jag verkligen lever svarar det upp till den bild som jag vill lämna efter mig?"Du var en motor som alltid ville bli starkare, bättre och snabbare. Du ägde en lyskraft som svepte bort tvekan och likgiltighet. Orädd och nyfiken ville du vidare, för målet låg alldeles bakom kröken och vägen dit var ett stort äventyr och fest. Du var en gourmet med öga och gom för de små detaljerna, en människa som älskade människor och som ville bjuda oss på det allra bästa. Vi har förlorat ett hjärta som slog varmt ..."


Gravstensprovet:

Vad skulle dina efterlevande skriva om dig när du dör?

Skriv själv ned din egen runa redan idag. Kan låta som en morbid tanke, men skriver du den nu och gör det själv har du sedan all tid på dig att leva ett liv så det du skrivit blir sant.

Boktips:
Full Fart av Ken Blanchard är en underbar liten bok om vikten av att ha en vision, en dröm. Och om att "börja i slutet" för att sedan kunna leva det liv du vill ha. Att börja i slutet är också en av Stephen Coveys sju goda vanor i boken med samma namn (även "Att leva och verka till 100%).

tisdag 15 september 2009

Bli atlet: Skaffa ritualer!

För att skapa trygghet använder sig flera av de riktigt framgångsrika atleterna sig av olika typer av ritualer. Du har säkert också dina vanemönster, saker som måste göras för annars går det inte bra.

Du kan själv se ritualer som olika personer gör genom att bli uppmärksam på det. Oftast görs de strax före prestationen, men kan också ske i samband med målgång eller liknande. Medvetet eller omedvetet gör vi saker. Om du inte gör det utan någon som helst medvetenhet är gränsen till skrock och "ticks" hårfin. Om du gör det med avsikt (eller genom upprepad betingning/inlärning) kan du få fram oanade krafter...

Detta gör och gjorde några av våra svenska idrottsstjärnor:

Charlotte Kalla (skidor): Går igenom starttiderna kvällen innan. Går igenom banan. Använder sig av mantran, typ: "Jag är stark på andra varvet".

Stefan Holm (höjdhopp): Duschade och rakade sig alltid på tävlingsdagen (annars skäggstubb). Använde samma par tävlingskalsonger.

Björn Borg (tennis): Lät skägget växa (Wimbledon). Tre studs före serve.

Ingemar Stenmark (alpint): Luftade glasögonen tre gånger före åket. "Laddade" också in banan genom att gå den och sedan mentalt "åka den".

Carolina Klüft (friidrott): Slår handflatorna på låren för att vakna till liv.

Therese Alshammar (simning): Fyra jämnfota hopp efter uppvärmning. Anser annars att hon inte vill bli "fast" i en ritual.

Ta dig en funderare på:
  • Vad har du för ritualer som du "måste göra" för att det ska gå bra?
  • Vilka positiva ritualer skulle du kunna införa?
  • Vad har du för ritualer som snarare är ticks, skrock och kanske t om med undanflykter?

Dessa ritualer fungerar också som ankare (betingad stimuli som ger betingad respons) och utlöser till för situationen positiva tillstånd. Ankare används mycket i den mentala träningen, men är alldeles ypperlig att ha tillhands i vardagen också.

Din knopp och kropp har förmågorna, varför inte utnyttja dessa.

måndag 14 september 2009

Utmana dig själv


Vi växer inte av trygghet. Trygghet behövs dock för att kunna växa. Vi växer inte av att göra samma saker, dag ut och dag in, det ger oss istället våra vanor.

För visst är det så att du växer när du går ut på osäker mark, när du spänner bågen, när du gör något utanför din trygghetszon, när du gör något mer än det som du alltid gör.

När utmanade du dig själv senast?

När du når dina begränsningar, det är då dina gränser flyttas!

Utmana dig själv denna veckan och gå medvetet utanför din komfortzon (trygghetszon) minst en gång om dagen. Har du svårt för det ensam? Varför inte utmana en kompis och göra det samma. Stäm sedan av varje kväll: Vad gjorde du? Hur gick det?


"När du kommer till kanten.... se dig omkring, hoppa... och du kommer se dig själv FLYGA!"
Robin Sharma

lördag 12 september 2009

Robin Sharma: Bli den mest optimistiska personen!

Lyssnade till Robin Sharma i fredags. Vilken härlig karisma och genuin kille! Du känner både värmen och kärleken vibrera i rummet. Att han lever sitt budskap råder det inga tvivel om.

Robin är den avhoppade advokaten som bl a skrivit böckerna "Munken som sålde sin Ferrari" och "Finn din livsuppgift" och som inspirerar och coachar både världsledande företag och mångmiljardärer.

Många kloka och nyttiga synpunkter vävde han in under en inspirerande dag som tog slut allt för fort...

Här delar jag med mig av några av de kloka saker och utmaningar som han gav under dagen:

Välj dina tankar!
Första och sista tanken varje dag sätter avtryck i tankarna däremellan.

Bygg team!
Det är vanliga människor som tillsammans skapar extraordinära team.

Se möjligheter!
WTOH -
Whats The Opportunity Here

Handla!
Idéen i sig har inget värde, det är genomförandet.

Fira!
Applådera dig själv. Ofta!Var optimism:
Bli den mest optimistiska personen i varje rum!


Life´s to short for bad wines!

Kostnadsfri inspiration 16 september Stockholm

Vill du ha inspiration? Tips? Energi? Kom till Konferensexpo den 15-16 september, Frihamnshallen i Stockholm. Se programmet!

Där kan du bl a lyssna till Göran Adlén, Jana Söderberg, Elisabeth Gummesson och undertecknad (Kenth Åkerman). Jag föreläser på temat: Mera flyt - kraft att leva!

fredag 11 september 2009

Tre frågor som gör dig bättre

Här är tre enkla frågor som får dig att reflektera över dagen och gör dig bättre:

1. Vad har varit bäst med dagen?
2. Vad älskade du mest med dagen?
3.a) Vad kunde ha varit bättre?
b) Hur kan du göra det bättre imorgon?
Tre frågor som du gör till en vana att ställa. Varför inte ha det som "utcheckning" på jobbet? Obligatoriskt för alla...

Säg NEJ för att säga JA!

Har du trillat i "PRO"-fällan? Att vara så upptagen att du inte hinner med något.

"De ä mycké nu..." liksom. En person som inte längre har jobbet att gå till, en glad pensionär, sägs ju ha fyllt sin dag om de har en aktivitet att göra ;-) Nu är detta troligen ett minne blott då medelåldern ökar och vi är allt aktivare upp i hög ålder. Men hur är det för dig?

Sluta vara så upptagen och börja leva. Nu! Säg ja till saker. Jag utgår då från att du börjar med att säga NEJ för att kunna säga JA. För det är betydligt mycket roligare att säga ja, eller hur?

Har du sett filmen Yes man med Jim Carrey?
Gör det!

torsdag 10 september 2009

Ta risker


En bärare i Himalaya kallas ofta för sherpa. En av lokalbefolkningen som hjälper klättrare genom att bära deras packning uppför berget. Ett både hårt och slitsamt jobb. En sherpa som varit lyckosamt uppe på toppen många gånger fick frågan av en journalist:

"Hur kommer det sig att du tar så stora risker gång på gång. Varför?"

"Det är mitt jobb",
svarar sherpan. "Jo, men du riskerar ju livet, varje gång." svarar journalisten.

"Jag gör det för att hjälpa andra."
blir då svaret. "Men varför?" insisterar tidningsmannen.

Sherpan tänker då en kort stund och säger:

"Du har aldrig varit på toppen va?"

onsdag 9 september 2009

Den viktigaste frågan?

Om du skulle ställa en fråga till dig själv just nu, vilket skulle den vara?
En fråga som gör att du löser upp spänningar. En fråga som får dig att reflektera. En fråga som får dig att agera.

Vilken är din viktigaste fråga just nu?

tisdag 8 september 2009

Den sjunde genarationen - om klimatförändring och ansvar

För många år sedan fick jag möjlighet att lyssna till Oren Lyons. Han var en av föredragshållare på en seminariedag som handlade om kundrelationer och att vårda sina kunder. Jag är övertygad om att det gick åt en och annan näsduk under hans anförande.

Vill dela med mig av hans syn på Den Sjunde Generationen:

"I vårt sätt att leva ... vid alla beslut vi fattar, tänker vi alltid på den Sjunde Generationens barn som kommer att födas...

När vi vandrar på Moder Jord ser vi noga efter var vi sätter våra fötter, eftersom vi vet att framtida generationers ansikten tittar på oss nerifrån jorden. Vi glömmer dem aldrig. "


Oren Lyons, Bevarare av tillit, Onondaga-stammen, Earth Day 1993 (Pledge)

Se intervju med Oren Lyons angående klimatförändringar..


måndag 7 september 2009

Inspiration - vad kommer den ifrån?


"Du kan väl komma och inspirera lite..." är ibland uppdraget som jag fått genom åren. Dessbättre har uppdragsgivarna blivit mer precisa än så idag. Att inspirera räcker inte hela vägen. Frågorna kvarstår:

Inspirera till vad? När? Och vem inspirerar vem?

Det är måndag och en ny vecka. Hösten tar sina första stapplande steg och mer än så, på västkusten hade vi stormvindar under ett dygn. Vilken härlig kraft! Är det kanske det som uppdragsgivaren ville med "Du kan väl komma och inspirera lite..."? Komma och ingjuta lite kraft. In som en storm... vad händer sedan?

Efter ett kort tag är det kav lugnt igen. Vad blev resterna av stormen? Kanske t o m förstörelse, renovering, återubbyggnad...

Inspiration kommer från utsidan, motivation startar på insidan brukar jag säga. Men är det egentligen riktigt sant. Kan du inte inspirera dig själv från insidan - jo absolut!

Inspirationen kommer inte bara. Sätt dig ner och gnugga geniknölarna tills du "har det"! Eller kör igång och "gör det".

Inspirationen infinner sig, förr eller senare.

Jag har arbetat som byråledare och projektledare på reklambyrå. Där handlar det om att sälja sin inspiration eller snarare de idéer som är resultatet av inspirationen. Och det ska göras mellan 8 och 5. "Vi har ingen inspiration..." var ett uttalande som jag blev bekant med redan då. Kreatörena som skulle "komma med idéerna" hade idétorka.

Fundera på:
Och när du måste vara inspirerad då, vad gör du då?

Inspirera kommer från latinets inspirare - inandning , andas in. Andas du blir du inspirerad. Och det går absolut att träna. Fråga någon som arbetar med reklam. Fråga någon som är entreprenör. Fråga en inspiratör på scenen. Sättet är olika troligen, men det går att träna.

När känner du dig inspirerad? Och vad gör du då? Samt framförallt, hur gör du för att bli inspirerad?


fredag 4 september 2009

Dilemma eller möjlighet?


När har du tillräckligt med alternativ för att fatta bestlut?

Kom ihåg: en möjlig väg är inte mer än en väg, två möjliga vägar kan bli ett dilemma om du inte "vill" det ena, för då måste du ända välja det som återstår. Försök alltid att sträva efter att ha tre tänkbara vägar, tre sätt att göra det du ska göra på, tre möjligheter till att nå samma resultat.

Framgångsrik coachning handlar i stora delar om att själv finna lösningar på sina problem. Att hitta vägen från nuläget till önskeläget. Och detta genom att ta fram alternativ. Verkliga alternativ får du först när du har minst tre möjliga vägar, tre lösningar, tre scenario.

Att se nya perspektiv, andras perspektiv och annorlunda perspektiv leder ofta till framgång. Det finns inte bara ett sätt förrän du bestämt dig. Så dilemmat blir vill du fatta beslutet ;-)

torsdag 3 september 2009

Lösningen av konflikter

Meningsskiljaktigheter och konflikter kommer vi inte ifrån så länge vi lever tillsammans med andra människor. Men hur löser vi dem?

Missförstånd är oförmåga att förstå varandra rätt. Verklig meningsskiljaktighet är en oförmåga att komma överens även om personerna förstår varandras ståndpunkter.

Om du lyckades …
… förklara dig, skulle den andra ändra sin uppfattning?
Om du lyckades …
… lyssna och förstå, skulle den andra bli nöjd och belåten och slutat opponera sig?
Om du lyckades …
… och den andra personen gav en bättre förklaring, skulle du då ändra uppfattning?


Lösningen av konflikt: 10% är själva lösningen och 90% är lyssnandet.


Tänk på:
"Det behövs två personer för att bygga upp en relation,
men det behövs bara en för att avsluta den."
Gordon Livingston

onsdag 2 september 2009

Problem får dig att växa

Jag brukar ibland vid mina föreläsningar fråga med handuppräckning vem som gillar problem. Händerna i luften blir ganska få (kan dock variera från grupp till grupp beroende på vilka yrkeskategorier jag möter ...). När jag sedan frågar hur många som gillar lösningar kommer många fler händer i skyn.

Vi gillar lösningar bättre än problem, vilket i sig inte är någon revolution eller nytt forskningsrödn. Men för att kunna lösa något måste vi haft ett problem. Två sidor av samma mynt med andra ord. Krona - klave, yin och yang, himmel - helvete, dag - natt. Det ena existerar inte utan det andra.

"Kriser är våra livs smältdegel - masugnen som ofta smälter ner livet så som vi känner det. Den kan ta oss, eller erbjuda oss möjligheten att stöpa om våra liv till något bättre, djupare och mer givande. " Tony Robbins


Så:
Du som gillar problem, lös dem så kommer det fler.
Och för dig som gillar lösningar, leta problem och lös dem.
"Påminn dig om att varje problem bär på fröna till en möjlighet att lära, att älska, att växa i medvetenhet och att helt enkelt vara lycklig över att leva." Don Miguel Ruiz

tisdag 1 september 2009

Positivt tänkande - tänk säkert


Positivt tänkande vad är det egentligen?

Är det att utbrista: "Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder" när det regnar? Är det att: "Ta livet med en klackspark, det löser sig alltid" mentalitet? Är det att tackla problem med inställningen: "Foten i kläm - jajamän!"?


Positivt tänkande är en översättning av engelskan positive thinking.

Översättningen blir då
positive = absolut, bestämd, förvissad, säker
thinking = tänkande, tankearbete

Med denna betydelsen blir inte positivt tänkande något flummigt eller en lös förhoppning att "det ska gå bra". Det blir istället en fråga om ett "säkert tänkande". Du har bestämt dig för ditt tänkande. Du har bestämt dig för vilka tankar du ska ha. Vilka tankar som ska vara "sanna" för dig. Du blir övertygad i din tankar och du tror på det du gör. Och det ska vara positivt. Se möjligheter, se utvägar, se andra kanaler och ha lösningsfokus. Det blir lättare att ta sig igenom problem och svårigheter.

Positivt tänkande handlar om att ändra tankarna i positiv riktning. Att bryta en nedåtgående spiral till en uppåtgående trend. Att vända tanken. Att se livet från den ljusa sidan.

problem ---> utmaning
halvtomt ---> halvfullt
maktlöshet ---> uppfinningsrikedom


Fundera på:
Vad är positivt tänkande för dig? På vilket sätt kan det påverka dig att vända tanken och se problemen i nytt perspektiv? Vad skulle bli möjligt när du jobbar med ett "säkert tänkande"?
Related Posts with Thumbnails