Annonser

Mer inspiration

Veckobrev

Föredrag

Produkter

Mötesplatsen

Sök i bloggen

lördag 12 september 2009

Kostnadsfri inspiration 16 september Stockholm

Vill du ha inspiration? Tips? Energi? Kom till Konferensexpo den 15-16 september, Frihamnshallen i Stockholm. Se programmet!

Där kan du bl a lyssna till Göran Adlén, Jana Söderberg, Elisabeth Gummesson och undertecknad (Kenth Åkerman). Jag föreläser på temat: Mera flyt - kraft att leva!

Inga kommentarer:

Related Posts with Thumbnails