Annonser

Mer inspiration

Veckobrev

Föredrag

Produkter

Mötesplatsen

Sök i bloggen

torsdag 26 mars 2009

Livsformel: S+ R = U

Du kan påverka mer än vad du tror även om det ibland känns hopplöst.
Du bestämmer själv meningen med allt som du upplever.
Vill du ändra på ditt liv kan du göra det på två sätt;

1. ändra på hur du gör eller
2. ändra på tolkningen av det du är med om

S+R = U

Precis som vilken matematisk formel som helst ska den "gå ihop". S (stimuli) + R (respons) är lika med U (upplevelse). När du är med om någon kan du inte välja vad som händer men du kan
1. ändra på ditt sätt att reagera (R) som också ger olika upplevelser (U)
2. ändra på ditt sätt att tolka (U) den upplevda situationen

Du lever med andra ord ett liv i fantasin, på insidan och ett i verkligheten, på utsidan. Storheten i formeln sätter du själv. Och du påverkar själv i högsta grad resultatet - summa upplevelse.

Inga kommentarer:

Related Posts with Thumbnails