Annonser

Mer inspiration

Veckobrev

Föredrag

Produkter

Mötesplatsen

Sök i bloggen

tisdag 5 november 2013

Leda i förändring: TIPS nr 6; Vägledande vision!


Här kommer sjätte tipset i serien om "Leda i förändring". 
TIPS NR 6. Vägledande vision!

Förändring är att vara i ständig rörelse. Rörelse i drömmens riktning. Vart är vi på väg? Vad är målet bortom målet? För att finna vägen behöver den långtsiktiga riktningen stakas ut likt fyrar och prickar för navigera rätt på havet. Föreställ er sedan att ni redan är framme;
Vad är framgång? När har vi lyckats? Vad ser, hör och känner vi och kunderna då?


·       Förändring är att tala om målet ofta, inte redovisa det en gång per kvartal.
·       Se människor som resurser och skapa förtroendefulla relationer.
·       Visa medarbetarna målet, vart ni är på väg.
·       Lämna sedan över spakarna till dina medarbetare.
  Mål: Vägledande vision och tydliga mål.

Fundera på:
Hur ser man på förändring i din verksamhet; som en möjlighet eller som ett tvång?
Vad vill du själv göra; förbättra det som redan finns eller skapa det som inte finns?
Vilken inriktning har ert förbättringsarbete?
Vad är visionen? Målet?

Lycka till!
Kenth Åkerman
kenth@relationsbyggarna.se

Inga kommentarer:

Related Posts with Thumbnails