Annonser

Mer inspiration

Veckobrev

Föredrag

Produkter

Mötesplatsen

Sök i bloggen

fredag 1 november 2013

Leda i förändring: TIPS nr 2; Tillit - Tro – Tempo

-->
 
-->  Här kommer andra tipset i serien om "Leda i förändring".
 2. Tillit - Tro – Tempo 
Tro på din medarbetare och behandla dem för vad de kan åstadkomma inte för vad de gjort. Ingen vill göra ett dåligt jobb med flit. Och alla vill känna att man tillfört något vettigt. Att få och ge förtroende är avgörande faktor för att skapa delaktighet.
Ett faktum som framkommit i flera studier bl. a inom idrottens värld är att merparten av de hinder som står i vägen för att nå sina mål är mentala. Alltså tankar som vi själva har som begränsar oss. Som de utvecklade varelser vi är kan vi tänka och tro precis vad vi vill.  Och ibland måste du kanske vara naiva att tro att också förändring är möjlig.
Ingen vinner på att skjuta upp saker om det inte finns giltiga skäl. Då menar jag inte "bara ursäkter" utan verkliga skäl. Det går alltid att varje dag ta ett steg till för att nå uppsatta mål. Alla som kan cykla vet att det är svårare att hålla balansen i låg fart, lättare när farten är lite högre. Låt dig inte förledas att lägre tempo ger bättre kvalitet, bättre beslut, bättre resultat. Kom ihåg: Förändring stöter på motstånd och försvar, det är inte riktat mot dig.

·       Tro på förändringen
·       Håll uppe tempot
·       Ha tillit dina medarbetare
·       Se upp för ursäkter och ”anledningar”
·       Ta tag i ”smitare”
Mål: Fokusera på rätt saker. Göra det viktiga viktigt.
Fundera på:  
Hur stort förtroende har du för dina medarbetare att klara av förändringen?
Har du tillit till dig själv som ledare?
Tvekar du eller tror du inte på uppgiften och målet?
Vad blir viktigast för dig och laget för att hålla tempot uppe?


Veckobrev

Föredrag

Produkter

Mötesplatsen

Sök i bloggen

torsdagen den 31:e oktober 2013

Leda i förändring: TIPS nr 1

Här kommer första tipset i serien om "Leda i förändring".


TIPS NR 1. Konstant förändring
Förändring är för de flesta något som innebär att man måste ut på okänt vatten och det kan vara jobbigt i början. Därför måste man stötta varandra. Det går inte att köra huvudet i sanden och hoppas att förändringen inte drabbar dig och att allt snart blir som vanligt igen. Ändå är målet att få till förändring. Men inte för förändringens skull utan för att nå ett önskat resultat. 

Förändring är att bryta invanda beteenden och rutiner. Att gå utanför sin komfortabla zon. Att anta utmaningar och variation. Bevara det som är bra och vara nyfiken på att prova nya saker. Att bryta mönster, byta miljö och perspektiv skapar förutsättningar för nya tankar och insikter. Kanske behövs ny kunskap, ändrad attityd eller förändring i vad du tror på.


Oavsett vad du gör eller inte gör, så kommer omgivningen att förändras. Hela livet är ett ständigt renoveringsprojekt, där finjusteringar hela tiden kan och behöver göras.

·       Förändring är för att vi ser potential i våra brister, inte för att vi brister.
·       Förändring är ett tillstånd vi befinner oss i HELA LIVET, inte ett projekt.
·       Förändring är att ibland få kritik, inte att stå oemotsagd.
·       Förändring sker genom ifrågasättande och dialog, inte genom tystnad.
·       Förändring är att koppla till historien, inte att glömma historien.


Fundera på:
Hur ser din verksamhet på förändring?
Hur har förändringsarbete mottagits tidigare?
Vilka lärdomar finns från tidigare förändringsprocesser?
Vilka hinder finns: Är det bristande vilja och motivation? (varför?)
Är det rädsla för det okända? (komfort) Är det brist på kunskap? (fakta/vad)Lycka till!
Kenth Åkerman
kenth@relationsbyggarna.se

Inga kommentarer:

Related Posts with Thumbnails